KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

UTARATIBU WA KUPATA DHAMANA YA KODI

Kituo cha taifa cha uwekezaji (TIC) kwa mamlaka kiliyopewa na sheria ya uwekezaji ya mwaka 1997 Kifungu cha 17(1-8) kinaweza kutoa dhamana ya kodi kwa wawekezaji mbalimbali watakaowekeza katika sekta mbalimbali kama madini, utalii, kilimo, […]

KNOWLEDGE

UTARATIBU WA KUPATA ALAMA YA UBORA “TBS”

Kumekuwapo na jitihada mbalimbali hapa nchini kutoka katika taasisi za serikali na wahisani mbalimbali ili kuwawezesha wajasiriamali wadogowadogo kupata usajili wa kutumia nembo ya ubora. lengo kuu hasa ni kuwawedhesha wazalishaji wa bidhaa nchini kukidhi […]

TENDERS

TENDERS

THE PEOPLE’S BANK OF ZANZIBAR LIMITED

THE PEOPLE’S BANK OF ZANZIBAR LIMITED Invitation for Tender No: PBZ/CON.M/2016/MJ/4 Date: 05TH DECEMBER, 2016 This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice Issue no. 1/2016 for this Project which appeared in Zanzibar Leo […]

SUCCESS STORIES

SUCCESS STORIES

NEW COMPANY “HAIKA EXPEDITION LIMITED”

The objects for which the Company is established are; To carry on the business of farming using irrigation systems, export of goods/products locally and internationally and all of its related services within the farming export […]

SUCCESS STORIES

NEW COMPANY “EU&VA LIMITED”

The objects for which the Company is established are; To carry on the healthcare services by establishing healthy centers, hospitals, widow stations, disabled facilities, schools and other related centers for the aim of helping the […]

SUCCESS STORIES

NEW COMPANY “STRUCTURE IN CULTURE LIMITED”

The objects for which the Company is established are; To carry on the business of general supply.To carry on the business of farming, export of goods/products locally and internationally and all of its related services […]

BECOME A MEMBER OF BIG-RESULTS AND GET THE LATEST NEWS ON BUSINESS KNOWLEDGE, TENDERS AND SUCCESS STORIES HERE IN TANZANIA